Land en zee!

''Waar land en zee elkaar ontmoeten, ontstaan verhalen''

Dit is onder andere de geboortegrond van Nynke van Hichtum, de schrijfster van o.a. Afkes Tiental.